Curriculum vitae

Eirik Dørdal Nord

Solbakkvegen 25

2834 Raufoss

Hvem er jeg?

Norsk statsborger, født i november 1953. Som oversikten viser har jeg hatt forskjellige typer arbeid, men for det meste oppgaver som har en eller annen tilknytning til kunde – / personalbehandling. På grunn av omorganiseringer Oslo Sporveier ble jeg erklært overtallig i 1999. Jeg valgte så å ta ut utdanningspermisjon i perioden juni 2000 – juni 2002 da jeg fikk tilbud om dette. Permisjonen var slik at jeg etter denne perioden ikke har en stilling å gå tilbake til. Permisjonen ble benyttet til å ta DATAKORTET, samt at jeg flyttet fra Oslo til Senja. Høsten/vinteren 2001/ 2002 var jeg deltaker på studiet: Internett-redaktør. Studiet ble arrangert av Folke-universitetet i Midt-Troms i samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag og ble avviklet som internettkurs med støtte av helgesamlinger.       

Jeg var en periode engasjert som timelærer ved OPUS-Troms (Opplærings og UtviklingSenter i Troms), avd. Finnsnes, med hovedvekt på grunnleggende datafag samt endel motivasjonsteori for langtidsledige som var henvist fra a-etat.

Jeg ble senere ansatt ved INKO A/S, avd. Finnsnes. Bedriften er en attføringsbedrift i Troms fylke. Avdelingen arbeidet med attføring av langtidsledige og langtidssykmeldte på oppdrag fra A-etat, Finnsnes. Jeg var da ansatt som veileder og hadde for en stor del ansvaret for motivasjon og undervisning i bruk av dataverktøy. I tillegg hadde jeg også en del kontakt med det lokale næringslivet for å kunne tilby våre elever arbeidsutprøving for kortere eller lengre perioder.

Ved årsskiftet 2003 /2004 flyttet jeg tilbake til Oslo og begynte som bussfører i Sporveisbussene / Nexus trafikk hvor jeg var ansatt bussfører med tilleggsoppgave som hjelpeinstruktør / jobbinstruktør i forbindelse med nyansettelser frem til mai 2007 da jeg flyttet tilbake til Vangsvik, for senere (2009) å flytte til Sørreisa. Fra mai 2007 har jeg vært ansatt som bussfører hos TIRB-Rutene/Cominor (nå Boreal/ Tide) på Finnsnes. Som bussfører har jeg hatt verv som tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet avd. 11 siden 2010 og fra 2015 som verneombud/ hovedverneombud.

Fra 2011 har jeg vært sekretær for Sørreisa Arbeiderparti og fra 2013 medlem av Sørreisa Historielag hvor jeg i 2016 fikk ansvar for lagets internettsider. (sorreisahistorielag.no) samtidig som jeg drifter egne nettsider ( slekt.dordalnord.net og kurs.dordalnord.net/courses) ) med underliggende sider.

Oktober 2017 tok jeg ut full AFP og kan derfor sies å være pensjonist og åpen for nye muligheter i jobbsammenheng. Det vil si at jeg er åpen for oppdrag som instruktør i grunnleggende datafag samt slektsforsking som begge er temaer jeg har jobbet en del med på fritiden til nå.
Høsten 2021 var jeg med på å starte opp Datakafe i Sørreisa. Et tilbud mest for eldre, men også for andre som ønsker å bli mer fortrolige med å bruke internett.
Høsten 2022 flyttet vi til Raufoss. Jeg er der aktiv innen Seniornett-Raufoss og i ferd med å starte opp et tilbud for slektsforskere i Vest-Oppland

Yrkeserfaring

BedriftTittelPeriode
TIRB/Cominor/Boreal, TromsBussjåfør2007 – 2017
Sporveisbussene/Nexus, OsloBussjåfør2004 – 2007
Opus TromsTimelærer, datafag og motivasjonsteorier                   ( Langtidsledige)2002 – 2003
Inko as, Finnsnesjobbkonsulent, grunnopplæring datafag         ( Langtidsledige)2002 – 2003
Kroa, DIS Oslo/AkershusKorrekturleserJanuar 2001 Desember 2001
Oslo Sporveier (forskjellige avd.)KonsulentJuni 1987 – juni 2000
SporveisbusseneBussjåførJuni 1984 – Juni 1987
Romerike BusstrafikkBussjåførJuni 1979 – Juni 1984
Oslo SporveierBussjåførJanuar 1976 – Juni 1979
HolmenkolbanenKonduktørMars 1973 – Januar 1976

Sertifikater:

Førerkort  
AM01.01.03 – 02.12.29 
A104.01.74 – 02.12.29 
B04.01.74 – 02.12.29 
C104.01.74 – 20.03.24YSK 28.11.19
C19.12.76 –  20.03.24YSK 28.11.19
D119.12.76 – 20.03.24YSK 28.11.19
D19.12.76 – 20.03.24YSK 28.11.19
BE04.01.74 – 02.12.2979.06
C1E01.01.98 – 20.03.24YSK 28.11.19
CE19.12.76 – 20.03.24YSK 28.11.19
D1E19.12.76 – 20.03.24YSK 28.11.19
DE19.12.76 – 20.03.24YSK 28.11.19
S01.01.97 – 02.12.29 
T04.01.74 – 02.12.29142
   

Politiske og andre verv

Verv Periode
Webredaktør – Sørreisa Historielag 2016 – 2022
Instruktør – SeniornettSeniornett-Sørreisa2021 –
Medlem Sørreisa Eldreråd 2019 – 2023
Varamedl. Sørreisa kommunestyre 2019 – 2023
Sekretær Sørreisa Arbeiderparti 2011 – 2022
Verneombud/ HovedverneombudCominor/Boreal2015 – 2017
Tillitsvalgt YTF avd 11TIRB/Cominor2010 – 2015
Studietillitsvalgt YTF avd 38Oslo Sporveier2004 – 2007
Varamedlem/medlem av oppvekst og kulturkomiteen. Leder Skole og kulturkomiteenHellerud Bydelsutvalg1991 – 2000
LederTveita arbeiderpartilag1997- 2000
Medlem representantskapetOslo Arbeiderparti1991 – 1996
Medlem, redaksjonsutvalgTveita Borettslag1991 -1996
Styremedlem/sekretærLandsstyret DIS-Norge1996
Arbeidsutvalg og RedaksjonsutvalgTveten Gårds venner1997
InformasjonstillitsvalgtOslo Sporveiers Personalforening1998
LederDIS-Oslo/Akershus1998
Informasjonstillitsvalgt og studielederOslo Sporveiers Personalforening1999
Diverse råd og utvalg.Nannestad Kommunestyre,1981 – 1989
AvdelingstillitsvalgtRomerike Busstrafikk1980 – 1984

Kurs og utdanning    

TemaSted/SkoleTimerKarakter
Grunnkurs HMSHemis Tromsø15Ikke gitt
Datakortet Outlook 2000 Word 2000 Excel 2000 Windows 1998 Grunnleggende IT-forståelse PowerPointGjørvik Tekniske Fagskole2 semester 2000 – 2001Bestått
    
Best BedriftssimulatorTeknologisk InstituttAug 1994Ikke gitt
Word 2.0PS-Kompetanse1994Ikke gitt
Tillitsvalgt grunnkursYrkestrafikkforbundet40 timer 1993Ikke gitt
ArbeidslederenOslo Sporveier1990Ikke gitt
Sanitet – sersjantkursForsvaret1990Ikke gitt
Sanitet – korporalkursForsvaret1989Ikke gitt
TemaSted/SkoleTimerKarakter
KundebehandlingNKS – Brevkurs1987Bestått
Strategisk ledelseNKS – Brevkurs1987Bestått
ServicemedarbeiderenNKS – Brevkurs1986Bestått
Instruktør – FørstehjelpOslo Røde Kors Hjelpekorps1970Bestått
LederkursUngdommens Røde Kors1969Bestått